فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 13

تاریخ انتشار : 14 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

حضرت سجاد علیه السلام در جمله سوم دعای مکارم الاخلاق عرض می کنند: "و یقین مرا بالاترین مرتبه یقین قرار بده" خداوند در معراج، اسم آسمانی را پیامبر را صدا میزند. و میفرماید: "ای احمد آیا می دانی به خاطر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 12

تاریخ انتشار : 07 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

یکی از روایاتی که خواندیم از پیامبر بود که پیامبر، به کمال ایمان رسیدن را به واسطه پیدایش صد و سه خصوصیت دانسته بودند که به فعل و عمل و ظاهر و باطن در هر فردی باز میگشت. من آن صد و دو مورد را میخوانم...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 11

تاریخ انتشار : 29 دی 1396

خلاصه مطلب :

ایمان از مرحله معرفت شروع میشود و به عمل می رسد. قرآن کریم در سوره مبارکه حجر آیه 99 در مورد این پایان عمل میفرماید: "و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [= مرگ‌] تو فرا رسد!" یعنی: پرستش نسبت به حضر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 10

تاریخ انتشار : 23 دی 1396

خلاصه مطلب :

ایمان، همان تسلیم است. جایگاه تسلیم، قلب است. بنابراین زمانی ایمان محقق میشود که اولاً به قلب رسوخ پیدا کرده باشد. خداوند در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41 می فرماید: " ای فرستاده (خدا)! آنها که در مس...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 09

تاریخ انتشار : 15 دی 1396

خلاصه مطلب :

در سوره مبارکه زخرف آیه 69 میفرماید که ایمان همان تسلیم است: "همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند" اصلاً ایمان را مترادف با تسلیم میگیرد. بنابراین اگر ما بخواهیم بدانیم اعتقادمان از نظ...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 08

تاریخ انتشار : 08 دی 1396

خلاصه مطلب :

تحقق ایمان، یک فرآیند است. یک امر دفعی نیست. اگر بعضی هم دفعتاً ایمان آوردهاند، ایمان حقیقی استثناء نیست و استثناء هم قانون نیست.قانون ایمان، این است که باید مراحلی را طی کنیم. مرحله اول برای تحقق ایم...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 07

تاریخ انتشار : 01 دی 1396

خلاصه مطلب :

از نظر متکلمین بزرگ شیعه مانند جناب مفید و سید مرتضی، شناخت، اصل ایمان است. حقیقت ایمان، همان شناخت است.این مسأله به دو دلیل رد می‌شود، زیرا مواردی وجود دارد که شناخت هست؛ ولی ایمان نیست.1. مسأله...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 06

تاریخ انتشار : 25 آذر 1396

خلاصه مطلب :

گستردگی استعمال لغت و واژه ایمان در قرآن، به حدی است که تقریباً هیچ صفحهای از قرآن پیدا نمیشود مگر اینکه واژهای از واژههای ایمان آمده باشد؛ یا به صورت اسم و یا به صورت فعل و یا به صورت صفت. هشتصد و هش...  کلمات کلیدی :