فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 21

تاریخ انتشار : 01 اردیبهشت 1397

خلاصه مطلب :

حقیقت انسانانسان، حقیقتی است که خداوند او را از دو بُعد خلق کرده است؛ یک بخشی از حقیقت او مادی است که جسم او است. عنصر دومش یک عنصر معنوی و مجرد است. مجرد یعنی اینکه مادی نیست. قابل رؤیت نیست و درک با...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 20

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1397

خلاصه مطلب :

امام سجاد (ع) در در دعای مکارم به خداوند عرضه میدارند: " نیت من را به نیکوترین نیتها برسان." همه چیزش را در مرتبه عالی میخواهند. یقین را در بالاترین مراتب، ایمان را در کامل‌ترین رتبه می خواهند و...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 19

تاریخ انتشار : 27 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص)، موارد یقین را که باید به آنها اعتقاد و باور داشت را در یک حدیث، در شش امر منحصر کردهاند: مورد اول: " به حقانیت خداوند یقین پیدا کند و به او ایمان بیاورد" مورد دوم: " یقین داشته باشد که...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 18

تاریخ انتشار : 18 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

اگر کسی بخواهد آرزوهای طولانی را از بین ببرد راهش یقین است. یقین، یک حقیقت است؛ ولی اگر ایجاد شد همه امور فضیلتی و ارزشی ایجاد میشود و اگر ایجاد نشد، آن فضائل با ذکر درست نمی-شود.ذکر، یک عبادت آسان اس...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 17

تاریخ انتشار : 12 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص) در حدیث جلسه قبل فرمودند: " آنچه را در آن سکنی نمی گیرید نسازید، آنچه را که نمی خوريد جمع نکنید و بپرهيزيد از خدائى كه به سوى او بر مى‏گردید"پرسش: حضرت امیر المؤمنین که باغهای فراوان...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 16

تاریخ انتشار : 07 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص) فرمودند: " اگر خداوند، خیر را برای بندهای از بندگانش اراده کرده باشد قفل قلب او را باز میکند و در آن، یقین و راستی را قرار میدهد". قرآن کریم در سوره مبارکه محمد آیه 24 میفرماید: " آیا آن...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 15

تاریخ انتشار : 28 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

نکته مهم: امام سجاد (ع) در جمله دوم دعا عرض کردند: " و ایمان من را به عالیترین مراتب ایمان برسان" و در جمله سوم عرض کردند: " یقینم را به کاملترین حد برسان". رابطه این دو فراز دعای مکارم با هم چیست؟ چر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 14

تاریخ انتشار : 26 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

معنای حقیقی ایمان تسلیم است؛ اگر به خدا ایمان داریم در مقابل خدا تسلیم هستیم. تسلیم در مقابل خدا بودن یعنی در مراتب بیست و دو گانه توحید قرار داریم.بعضی از مراتب بیست و دوگانه توحید: توحید در محبت یعن...  کلمات کلیدی :