فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : شهادت امام حسن عسکری ع - 98

تاریخ انتشار : 12 آبان 1398

خلاصه مطلب :

شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلامچهارشنبه 15 آبان 98ساعت 9:30 صبح تا 12زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: حـاج سیدمهدی میرداماد مکان: خ کارگرشمالیمسجـد حضـرت امیــر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس شهادت امام رضا ع - 98

تاریخ انتشار : 02 آبان 1398

خلاصه مطلب :

  مجلس شهادت امام رضا علیه‌السلامسه‌شنبه 7 آبان، ساعت 18 تا 20زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی حـاج حســن خـلـج مکان: خ کارگرشمالیمسجد حضرت امیر علیه&zw...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری در روز 28 صفر - 98

تاریخ انتشار : 02 آبان 1398

خلاصه مطلب :

مجلس عزاداری در روز 28 صفریکشنبه 5 آبان، از 9 صبح تا 12زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی حاج سیدمهدی میرداماد --------------- مکان: خ کارگرشمالیمسجد حضرت امیر علیه...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری در روز اربعین حسینی 98

تاریخ انتشار : 22 مهر 1398

خلاصه مطلب :

********* مجلس عزاداری در روز اربعین حسینیشنبه 27 مهرساعت 9 صبح تا 12زیارت اربعین: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی حـاج محمـود کریـمی مکان: خ کارگرشمالیمسجد حضرت امیر علیه‌الس...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام مجتبی ع و حضرت رقیه س 98

تاریخ انتشار : 09 مهر 1398

خلاصه مطلب :

    شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلامو شهادت حضرت رقیه علیهاالسلامجمعه و شنبه 12 و 13 مهرساعت 19 تا 21زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: کربلایی نریم...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام سجاد ع ۹۸

تاریخ انتشار : 01 مهر 1398

خلاصه مطلب :

  شهادت حضرت امام سجاد علیه‌السلامسه‌شنبه 2 مهر ساعت 19:30 تا 22زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: حـاج محمود کریمی مکان: خ کارگرشمالیمسجد حضرت امیر علیه...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهداء ع 98

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1398

خلاصه مطلب :

مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهداء علیه‌السلامسه‌شنبه 19 شهریور ، اذان مغرب اقامه نماز مغرب و عشاء استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: کـربلایـی نریمـان پنـاهـی ، مکان: خ کارگرشمالیخیایان جن...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس ظهر عاشورای حسینی 98

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1398

خلاصه مطلب :

مجلس ظهر عاشورای حسینیسه‌شنبه 19 شهریور ، ساعت 10 صبح تا 13 زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی و مقتل‌خوانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: حـاج سیدمهـدی میردامـادمکان: خ کارگرشمالیمسجـد...  کلمات کلیدی :