فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه ٦٠

24 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : امامت ، روح غدیر

20 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شام غریبان حسینی - 98

19 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز عاشورا محرم الحرام - 9۸

19 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهر عاشورا محرم الحرام - 9۸

19 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب عاشورا محرم الحرام - 9۸

18 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز تاسوعا محرم الحرام - 9۸

18 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز هشتم محرم الحرام - 9۸

18 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب تاسوعا محرم الحرام - 9۸

18 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهداء ع 98

17 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهداء علیه‌السلامسه‌شنبه 19 شهریور ، اذان مغرب اقامه نماز مغرب و عشاء استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: کـربلایـی نریمـان پنـاهـی ، مکان: خ کارگرشمالیخیایان جن...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس ظهر عاشورای حسینی 98

17 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

مجلس ظهر عاشورای حسینیسه‌شنبه 19 شهریور ، ساعت 10 صبح تا 13 زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنـرانی و مقتل‌خوانی استـاد علــوی تهـرانـیمداحی: حـاج سیدمهـدی میردامـادمکان: خ کارگرشمالیمسجـد...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز هفتم محرم الحرام - 9۸

17 شهریور 1398 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :