فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : اسامی پذیرفته شدگان تربیت مربی کودک

11 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

  ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان عزیز در سومین دوره تربیت مربی کودک بنیاد فارِس المؤمنین، اسامی نهایی فراگیران این دوره به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می‌گردد:   ابط...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مرکز رشد سنین 7 تا 15 سال دختران

11 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

پیش ثبت نام مرکز رشد دختران سنین 7 تا 15 سال بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای کودکان و نوجوانان دختر در  سنین 7 تا 15  سال با رويکرد رشد و شکوفايی ج...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مرکز رشد سنین 7 تا 18 سال پسران

11 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

ثبت نام مرکز رشد پسران سنین 7 تا 18 سال بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای کودکان و نوجوانان پسر در دو مقطع سنی 7 تا 12 و 13 تا 18 سال با رويکرد رشد و شکوفايی ج...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : دوره آموزش قرآن

11 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

  ثبت نام کلاسهای آموزش قرآن کريم   بنياد فارس المومنين با هدف آموزش قرائت روخوانی روان‌خوانی فصيح خوانی و تجويد و حفظ قرآن کريم اقدام به برگزاری کلاسهای قرآن ويژه پسران و دختران کود...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : کلاسهای مرکز رشد کودک

11 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

اطلاعیه ثبت نام مرکز رشد کودک بنیاد فارِس المؤمنین در راستای تحقق اهداف و مأموريتهای بنيـاد فـارِس المؤمنين در زمينه امور فرهنگی و به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای کودکان با رويکرد...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه ٢٧

09 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : خیریه

05 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

همانطور که اکثر شما بزرگواران در جریان هستید، بنیاد فارِس المؤمنین بعنوان مؤسسه‌ای مردم‌نهاد و غیردولتی در سال ١٣٩١ شمسی با هدف کمک به رفع فقر معرفت و فقر معیشت با ۲ رویکرد: آموزش و تربیت، و...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : خیریه

05 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

⭕️ همانطور که اکثر شما بزرگواران در جریان هستید، بنیاد فارِس المؤمنین بعنوان مؤسسه‌ای مردم‌نهاد و غیردولتی در سال ١٣٩١ شمسی با هدف کمک به رفع فقر معرفت و فقر معیشت با ۲ رویکرد: آموزش و تربیت...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 26

02 تیر 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : نقد و بررسی وهابیت

29 خرداد 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهر روز ۲۱ رمضان - ۹۷

28 خرداد 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : احیاء شب 23 رمضان - 97

18 خرداد 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :