بـرنـامــه آتــی
********

جلسه هفتگی صبحهای جمعه
جمعه‌‌ها، ساعت 8 تا 10 صبح

زیارت عاشورا: حاج حسین ارضی
سخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـی
موضـوع: مکـارم اخـلاق
مداحی: حـاج مصطفی سماواتی
مکان: خ فاطمی‌غربی، خ اعتمادزاده
حسـینیـه آیـت الله علـوی تهـرانـی

 

 

 

 

 

 

 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات