فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : شهادت امام حسن عسکری (ع) - ۱۴۰۱

12 مهر 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری شهادت امام حسن عسکری (ع) - ۱۴۰۱

11 مهر 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

#اعلام_برنامه مجلس عزاداری شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ تا ۲۱ زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنرانی: استاد سید محمد باقر علوی تهرانیمداحی: کربلایی حمید علیمی ---------...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام رضا ع -۱۴۰۱

05 مهر 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب ۲۸ صفرالمظفر - ۱۴۰۱

02 مهر 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) - ۱۴۰۱

31 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

#اعلام_برنامه مجلس عزاداری شهادت حضرت امام رضا (ع)سه‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ تا ۲۱ زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنرانی: استاد سید محمد باقر علوی تهرانیمداحی: سید مهدی حسینی --------------------...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری شب ۲۸ صفر - ۱۴۰۱

31 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

#اعلام_برنامه مجلس عزاداری پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) شب ۲۸ صفر شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ تا ۲۱زیارت عاشورا حاج حسین ارضیسخنرانی استاد سید محمد باقر علوی تهرانی----------------...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : اربعین حسینی - ۱۴۰۱

26 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری در روز اربعین حسینی - 1401

20 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

#اعلام_برنامه مجلس عزاداری در روز اربعین حسینیشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۳ زیارت عاشورا: حاج حسین ارضیسخنرانی: استاد سید محمد باقر علوی تهرانیمداحی: سید مهدی حسینی  خیا...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام مجتبی ع -۱۴۰۱

12 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام مجتبی ع و حضرت رقیه س -۱۴۰۱

11 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

شهادت حضرت رقیه س -۱۴۰۱ شهادت حضرت امام مجتبی ع -۱۴۰۱  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت رقیه س -۱۴۰۱

11 شهریور 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام سجاد (ع) - ۱۴۰۱

31 مرداد 1401 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :