فهرست مطالب سایت

نتایج جست و جوی شما :


عنوان مطلب : ثبت نام مرکز رشد پسران (8 تا 12 سال)

تاریخ انتشار : 09 تیر 1398

خلاصه مطلب :

ثبت نام مرکز رشد پسران سنین 8 تا 12 سال:بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای کودکان 8 تا 12  سال با رويکرد رشد و شکوفايی جنبه‌های دينی و ارزشی، فن و مهار...