فهرست مطالب سایت

نتایج جست و جوی شما :


عنوان مطلب : دورۀ آشنایی با ترجمه قرآن کریم

تاریخ انتشار : 09 تیر 1398

خلاصه مطلب :

دوره آموزش ترجمه قرآن  (ویژه بزرگسالان)واحد آموزش بنیاد فارِس المؤمنین با همکاری مرکز آموزش مترجمی زبان قرآن، اقدام به برگزاری دورهآموزش ترجمه قرآن کریم نموده است. ویژگی‌های طرح: علاق...